Baqajın pulsuz daşınma normasının şamil edilmədiyi xüsusi baqaj əşyaları

Ölçü və çəkisinə görə adi baqajdan fərqlənən iriölçülü və qeyri-standart baqaja pulsuz daşınma norması şamil olunmur. Bunlara aiddir:

  • idman ləvazimatı*;

  • üç ölçünün cəmində 115 sm-dən artıq olan ölçüdə musiqi alətləri;

  • Audio və videotexnika;

  • televizorlar, soyuducular;

  • qablaşdırılmış vəziyyətdə ölçü və çəkisi pulsuz daşınma normasından artıq olan baqaj;

  • diri heyvanlar;

Xüsusi baqajın daşınması Aviaşirkətlə razılaşdırılmalı və sərnişinin daşıdığı digər baqajın çəkisindən asılı olmayaraq müəyyən edilmiş tariflə ödənilməlidir.

*Bütün uçuşlarda velosiped baqajın pulsuz daşınma normasına daxildir. Normadan artıq daşınması zamanı artıq ölçü nəzərə alınmamalı yalnız normadan artıq yer və ya çəki olduqda nəzərədə tutulmuş ödəniş aparılmalıdır.